Εισαγωγικό σημείωμα

Όλα τα Διοικητικά Συμβούλια του Συλλόγου μας έχουν συνδεθεί με μια σειρά πρωτοβουλιών για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του. Το μικρό μέγεθος του κλάδου, η διασπορά των εργαζομένων ΜΜΜ σε θύλακες απασχόλησης σε όλη την επικράτεια, ο κατακερματισμός του κλάδου από πλευράς εργασιακών αντικειμένων και εργασιακών χώρων, η εξατομίκευση και η αναζήτηση ατομικών διεξόδων αλλά κυρίως η γενικότερη κρίση οικονομίας και θεσμών, το τελευταίο διάστημα, έχουν αποδυναμώσει την συλλογικότητα και την αποτελεσματική την παρέμβαση του στα κρίσιμα προβλήματα που απασχολούν τους εργαζόμενους και τους επαγγελματίες ΜΜΜ.

Ωστόσο θεωρούμε oτι ο σύλλογος πρέπει να υπάρξει ως ζωντανός οργανισμόs θέτοντας στο κέντρο του προβληματισμού του την εργασιακή και επιστημονική ιδιότητα των μελών του, προωθώντας μια σειρά επικαίρων ζητήματων, όπως συνθηκες, πεδίο απασχόλησης και εργασιακών δικαιωμάτων. Ένα πρώτο βήμα σε αυτή την κατεύθυνση είναι η δημιουργία του δικού του δικτυακού τόπου ως μόνιμου διαύλου επικοινωνίας, ανταλλαγής απόψεων και ενημέρωσης μεταξύ των μελών του συλλόγου για τα τεκταινόμενα στον κλάδο.

Φιλοδοξία του συλλόγου είναι η ανασύσταση ενός δικτύου επαφών και ενημέρωσης μέσα από το οποίο να εκφράζεται η δραστηριότητα του συλλόγου, οι θέσεις του, τα αιτήματα του αλλά και οι προβληματισμοί των μελών του.

Είναι σαφές ότι μία τέτοια προσπάθεια δεν μπορεί να στηριχθεί μόνο σε λίγα πρόσωπα και να αποδόσει χωρίς την αμφίδρομη συμμετοχή. Η επιτυχία της θα κριθεί από τον βαθμό που θα καταφέρει να εμπλέξει ένα σημαντικό αριθμό μελών που να θελήσουν να εκφράσουν τις απόψεις τους και του προβληματισμούς τους μέσα από τις έντυπες αλλά και τις ηλεκτρονικές μορφές επικοινωνίας.