Νομοθεσία

Στην σελίδα αυτή έχουμε περιοριστεί στην δημοσίευση των δύο βασικών νομοθετημάτων του ΚΜΛΕ και του μεταλλευτικού κώδικα. Στην σελίδα 'Σύνδεσμοι' μπορείτε να βρείτε όλα τα σχετικά με τον κλάδο νομοθετήματα, διατάγματα, κανονισμούς κλπ.

 

 

 

Βασική Nομοθεσία
.pdf 14.06.11 Κανονισμός Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών - YA2223 ΦEK1227
.pdf 06.03.76 Ν. 274/1976 - Περί τροποποιήσεως του Μεταλλευτικού Κώδικος
.pdf 05.10.73 Ν.Δ. 210/1973 - Περί Μεταλλευτικού Κώδικος