Στοιχεία επικοινωνίας

Πανελλήνιος Σύλλογος Διπλωματούχων
Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών
Ηπείρου 27
10433 Αθήνα

 

Τηλ. 210 8225613, 210 8237613
Fax. 210 8225613
e-mail. psdmmm@tee.gr

Πρόσβαση ...

Στον ακόλουθο χάρτη εμφανίζονται οι πλησιέστερες στάσεις λεωφορείων και μετρό/ΗΣΑΠ.
Πιέστε με το ποντίκι πάνω σε αυτές και θα εμφανιστούν αναλύτικότερες πληροφορίες για τις διερχόμενες γραμμές.


Προβολή Πανελλήνιος Σύλλογος Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών σε χάρτη μεγαλύτερου μεγέθους