Εισαγωγικό σημείωμα

Όλα τα Διοικητικά Συμβούλια του Συλλόγου μας έχουν συνδεθεί με μια σειρά πρωτοβουλιών για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του. Το μικρό μέγεθος του κλάδου, η διασπορά των εργαζομένων ΜΜΜ σε θύλακες απασχόλησης σε όλη την επικράτεια, ο κατακερματισμός του κλάδου από πλευράς εργασιακών αντικειμένων και εργασιακών χώρων, η εξατομίκευση και η αναζήτηση ατομικών διεξόδων αλλά κυρίως η γενικότερη κρίση οικονομίας και θεσμών, το τελευταίο διάστημα, έχουν αποδυναμώσει την συλλογικότητα και την αποτελεσματική παρέμβαση του στα κρίσιμα προβλήματα που απασχολούν τους εργαζόμενους και τους επαγγελματίες ΜΜΜ.

διαβάστε περισσότερα...

Ο σύλλογος

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Διπλωματούχων Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών Μηχανικών (ΠΣΔΜΜ-ΜΜ) είναι μία μη κερδοσκοπική επαγγελματική ένωση των Ελλήνων Μηχ. Μεταλλείων και Μεταλλουργών Μηχ.

Ο ΠΣΔΜΜ-ΜΜ ιδρύθηκε το 1958 από τους πρώτους αποφοίτους του Τμήματος Μηχ. Μεταλλείων και Μεταλλουργών Μηχ. (Μεταλλειολόγων Μηχ.) του ΕΜΠ. Tο εν λόγω Τμήμα του ΕΜΠ δέχθηκε τους πρώτους σπουδαστές το 1945 ενώ ο πρώτος διπλωματούχος Μηχ. Μεταλλείων-Μεταλλουργός απόφοιτος του ΕΜΠ ήταν η κα Μαρία Καραματζάνη που αποφοίτησε το 1950.

διαβάστε περισσότερα...

Πως θα γίνετε μέλος

Για να γίνετε μέλος του ΠΣΔΜΜ-ΜΜ, θα πρέπει να είσθε κάτοχος διπλώματος Μηχ. Μεταλλείων ή/και Μεταλλουργού Μηχ., ή κάτοχος διπλώματος πανεπιστημιακού επιπέδου σε έναν σχετικό τομέα, όπως Μηχ. Ορυκτών Πόρων, Επιστήμονας Υλικών, Μηχ. Πετρελαίων, Γεωλόγος Μηχανικός.

διαβάστε περισσότερα...