Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του συλλόγου εκδίδονται τα Μεταλλειολογικά-Μεταλλουργικά Χρονικά ανά εξάμηνο.

Μεταλλειολογικά-Μεταλλουργικά Χρονικά
.pdf Τόμος 11, Τεύχος 01, Ιανουάριος - Δεκέμβριος 2001
.pdf Τόμος 10, Τεύχος 02, Ιούλιος - Δεκέμβριος 2000
.pdf Τόμος 10, Τεύχος 01, Ιανουάριος - Ιούνιος 2000