Αποφάσεις Δ.Σ. - Γ.Σ.

Σ' αυτό τον χώρο υπάρχει η δύνατότητα πρόσβασης στις αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων και των Γενικών Συνελεύσεων του συλλόγου.

 

 

 

Αρχείο αποφάσεων
.pdf