Πως θα γίνεται μέλος

Για να γίνετε μέλος του ΠΣΔΜΜ-ΜΜ, θα πρέπει να είσθε κάτοχος διπλώματος Μηχ. Μεταλλείων ή/και Μεταλλουργού Μηχ., ή κάτοχος διπλώματος πανεπιστημιακού επιπέδου σε έναν σχετικό τομέα, όπως Μηχ. Ορυκτών Πόρων, Επιστήμονας Υλικών, Μηχ. Πετρελαίων, Γεωλόγος Μηχανικός. Όποιος/α ενδιαφέρεται να γίνει μέλος, μπορεί να επικοινωνήσει με τον Σύλλογο στην διεύθυνση που αναγράφεται στην σελίδα 'επικοινωνία' κάνοντας κλικ εδώ.

Για την εγγραφή Νέου Μέλους απαιτείται:

  1. Για τους αποφοίτους της Σχολής ΜΜΜ του ΕΜΠ
    • Συμπλήρωση σχετικής αίτησης που επισυνάπτεται στην παρούσα ανακοίνωση και διατίθεται επίσης στα Γραφεία του ΠΣΔΜΜΜ. (Σημειωτέον οτι απαραίτητο στοιχείο είναι ο Αριθμός ΤΕΕ)
    • Σε περίπτωση μη ύπαρξης αριθμού ΤΕΕ, απαιτείται αντίγραφο διπλώματος η Βεβαίωση αποφοίτησης από την Σχολή ΜΜΜ του ΕΜΠ.
  2. Για τους αποφοίτους ετέρων σχολών που κατατάσσονται στον κλάδο των ΜΜΜ από το ΤΕΕ, απαραίτητη προυπόθεση για την εγγραφή είναι ο αριθμός ΤΕΕ

Οι σχετικές αιτήσεις με τα δικαιολογητικά μπορούν να κατατίθενται αυτοπροσώπως η μέσω τρίτου καθημερινά (Δευτέρα εως και Παρασκευή) στα γραφεία του ΠΣΔΜΜΜ και ώρα 11 πμ εως 13 πμ