Παρουσίαση Συλλόγου

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Διπλωματούχων Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών Μηχανικών (ΠΣΔΜΜ-ΜΜ) είναι μία μη κερδοσκοπική επαγγελματική ένωση των Ελλήνων Μηχ. Μεταλλείων και Μεταλλουργών Μηχ.

Ο ΠΣΔΜΜ-ΜΜ ιδρύθηκε το 1958 από τους πρώτους αποφοίτους του Τμήματος Μηχ. Μεταλλείων και Μεταλλουργών Μηχ. (Μεταλλειολόγων Μηχ.) του ΕΜΠ. Tο εν λόγω Τμήμα του ΕΜΠ δέχθηκε τους πρώτους σπουδαστές το 1945 ενώ ο πρώτος διπλωματούχος Μηχ. Μεταλλείων-Μεταλλουργός απόφοιτος του ΕΜΠ ήταν η κα Μαρία Καραματζάνη που αποφοίτησε το 1950.

Σήμερα, τα μέλη του ΠΣΔΜΜ-ΜΜ υπερβαίνουν τα 1800, τα περισσότερα εκ των οποίων είναι απόφοιτοι του Τμήματος Μηχ. Μεταλλείων-Μεταλλουργών του ΕΜΠ και του τμήματος Μηχ. Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνειου Κρήτης καθώς επίσης και αντίστοιχων σχολών του εξωτερικού με διπλώματα όπως στην Μεταλλευτική, την Μεταλλουργία, την Επιστήμη των Υλικών, την Εξόρυξη Πετρελαίου, ακόμη και στην Τεχνική Γεωλογία.

Δραστηριότητες

Σκοπός του ΠΣΔΜΜ-ΜΜ είναι η προώθηση της Επιστήμης και η προστασία του Επαγγέλματος του Μηχανικού Μεταλλείων και του Μεταλλουργού Μηχανικού. Για τον σκοπό αυτό, ο Σύλλογος οργανώνει μία σειρά δραστηριοτήτων όπως:

  • Επιστημονικές συναντήσεις και συνέδρια.
  • Σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτησης για διπλωματούχους μηχανικούς.
  • Εκδοση και κυκλοφορία περιοδικών και βιβλίων.
  • Παρεμβάσεις στις Αρχές (Κυβέρνηση, κ.α.) για την προστασία και προώθηση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των Μηχ. Μεταλλείων και Μεταλλουργών Μηχ.

Ο Σύλλογος παρακολουθεί παντοτέ από κοντά οτιδήποτε συμβαίνει στον χώρο της ελληνικής μεταλλευτικής και μεταλλουργικής βιομηχανίας (π.χ., νομοθεσία, ιδιωτικοποιήσεις, ενεργειακή πολιτική, κ.λπ.).

Η διοίκηση του Συλλόγου

Ο Σύλλογος διοικείται από το 7-μελές Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ). Το ΔΣ εκλέγονται ανά δύο (2) έτη με εκλογές στις οποίες συμμετέχουν όλα τα ταμειακώς-εντάξει μέλη του Συλλόγου. Το ΔΣ αποτελείται από:

  • Τον Πρόεδρο,
  • Τον Αντιπρόεδρο,
  • Τον Γενικό Γραμματέα,
  • Τον Ειδικό Γραμματέα,
  • Τον Ταμία,
  • Δύο Μέλη.

Το ΔΣ συνέρχεται τακτικά για να συζητήσει και να αποφασίσει για θέματα άμεσου ενδιαφέροντος του ΠΣΔΜΜ-ΜΜ. Τουλάχιστον μία φορά ανά έτος (συνήθως γύρω στα μέσα Φεβρουαρίου) πραγματοποιείται η Γενική Συνέλευση όλων των μελών του Συλλόγου. Κατά την ετήσια Γενική Συνέλευση, ελέγχεται ο απολογισμός του προηγουμένου έτους (δραστηριότητες και οικονομικό αποτέλεσμα) και ψηφίζεται ο προϋπολογισμός και το σχέδιο δράσης του επομένου έτους. Ο ΠΣΔΜΜ-ΜΜ στηρίζεται σχεδόν αποκλειστικά από τις συνδρομές των μελών του, τις συνδρομές του ΤΕΕ καθώς επίσης και από τρίτους μέσω διαφημίσεων στα έντυπα του Συλλόγου και χορηγιών.

Εκδόσεις

Ο ΠΣΔΜΜ-ΜΜ εκδίδει το επιστημονικό περιοδικό Μεταλλειογικά-Μεταλλουργικά Χρονικά, το οποίο κυκλοφορεί ανά εξάμηνο.

Για περισσότερες πληροφορίες για τις εκδόσεις του Συλλόγου, μπορείτε να απευθυνθείτε στα γραφεία του Συλλόγου στην διεύθυνση που δίδεται παραπάνω.